onsdag 20 januari 2010

Information från valberedningen, förslag, motiveringar och övriga kandidater

Under året har valberedningen bestått av Joakim Larsson, Ellika Nordström, Axel Sandin, Sara Thiringer och sammankallande Rickard Arvidsson.

Valberedningens arbete har förutom den inledande introduktionsfasen bestått av tre delar. Först har vi genomfört en kartläggning av förbundet, vi har kollat på vad Grön Ungdom behöver och vilka resurser som finns. I det arbetet har vi deltagit på förbundsstyrelsens möten, en del av de kurser som anordnats i förbundet och andra aktiviteter samt diskuterat förbundets framtid, inom valberedningen och med utomstående. Det andra steget har varit att utlysa uppdragen på hemsidan, Gittan, Facebook och i Avtryck. Det sista steget som också inneburit mest arbete för oss har varit själva beredningen. Under den fasen har vi intervjuat de allra flesta kandidaterna samt på andra sätt skaffat oss kännedom om kandidaterna.

Slutligen hade vi ett beslutande möte i Göteborg för att diskutera och komma fram till våra förslag. På detta möte började vi med att ha ännu fler grundliga diskussioner om vad varje uppdrag innebär och vilken kompetens Grön Ungdom behöver. Efter sådana diskussioner började vi med arbetet att ta fram de bästa kandidaterna utifrån dessa diskussioner. Vi har arbetet efter principer om åldersmässig och geografisk spridning och efter principen om att se varje grupp och också förbundet som ett pussel där varje bit ska passa ihop och inte bara bestå av enskilda personer. Vårt motto är, som alltid, ”rätt person på rätt plats”.

Med gröna hälsningar,

Grön Ungdoms valberedning genom
Rickard Arvidsson
SammankallandeFörslag, motiveringar och övriga kandidater


SPRÅKRÖR
Vi föreslår de sittande språkrören, som har lyckats väl under tidigare år och har ett inarbetat arbetssätt.

Jakop Dalunde, 26, Stockholm
Jakop är mycket stark i mötet med människor och är skicklig i debatter, skolpresentationer och vid infobord. Han har gjort ett bra arbete med att nå ut inom klimatfrågor, inte minst under COP15, och har bra koll på internationella frågor och har även ett brett kontaktnät både inom landet och internationellt som ger Grön Ungdom tyngd och förtroende i många frågor. Det tillsammans med Jakops erfarenhet är unika och värdefulla egenskaper inför valet.

Maria Ferm, 25, Stockholm
Maria har denna period nått ut mycket i media, främst kring migration och integritet, men också i vitt skiljda frågor som vargjakt och drogpolitik. Hon är en skicklig skribent, god debattör, har lätt för att ta till sig nya områden. Maria har starkt förtroende i olika delar av landet då hon lyckats ta sig högt upp på riksdagslistorna i både Stockholm och Malmö.

Övriga kandidater:
Elias Ytterbrink, 21, Göteborg
Marcus Thörn, 19, Kumla/Örebro


FÖRBUNDSKASSÖR

Thony Andreasson, 22, Göteborg
Thony är den kanske bästa kassör Grön Ungdom någonsin haft och har visat på stor kompetens under det gångna året. Hans ekonomiska underlag har utgjort ett mycket gott beslutsunderlag för övriga förbundsstyrelsen och han har goda erfarenheter från tidigare kassörsuppdrag.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater


LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Fredrik Frangeur, 25, Malmö
Fredrik har framgångsrikt lett förbundsstyrelsen i ett år och varit bra på att hålla samman gruppen. Han vill jobba för en bra valrörelse och för att så många som möjligt ska känna sig hemma i förbundet.

Tove Stibe, 24, Stockholm
Tove är lösningsinriktad och fungerar mycket bra i grupp med andra människor och har viktiga erfarenheter från regionaliseringsprocessen i Stockholm. Hon är duktig i organisatoriskt arbete med ögon för vad som behöver förbättras, idérik och skarpsynt.

Christian Valtersson, 23, Stockholm
Christian är en erfaren styrelseledamot med ambitiösa idéer kring Grön Ungdoms utveckling. Han har gjort ett bra arbete som vice sammankallande föregående år och har god kompetens i personalfrågor, som kommer bli viktiga under valåret.

Mikaela Persson, 22, Landskrona/Stockholm
Mikaela är fylld av mycket positiv energi varför hennes engagemang inspirerar och peppar andra. Hon har varit mycket drivande i arbetet och vågar tänka i nya banor. Under året har hon utvecklats mycket, fått bra koll och framgångsrikt arrangerat bland annat EP-valskursen och jämställdhetskursen i Göteborg.

Anders Lindell, 21, Stockholm
Anders har under året i förbundsstyrelsen med framgång fått mycket gjort. Han har visat upp ett brett kompetensområde, från organisatorisk förmåga i samband med kursarrangemang till att briljera i SVT:s morgonsoffa. Anders är seriös och tydlig i sitt engagemang, vilket gör att hans kunskap kommer till nytta där den som bäst behövs.

Viktoria Such, 25, Umeå
Viktoria har en bra organisatorisk förmåga och är en av de mest erfarna i förbundsstyrelsen vilket tillför viktig tyngd i besluten. Hon är väldigt bra på att samarbeta och skapar god stämning i gruppen och har viktiga meriter som bland annat valsamordnare inför valrörelsen.

Anders Schröder, 20, Uppsala/Gävle
Anders har ett fyraårigt aktivt engagemang bakom sig i förbundet och har bland annat varit språkrör för Grön Ungdom Gävle. Han har stark förankring i Gävle-Dala-regionen, Uppsala och i andra delar av förbundet och vill jobba med regionutveckling i förbundsstyrelsen, vilket är viktigt för att Grön Ungdom ska kunna växa.

Malin Hjalmarsson, 20, Göteborg/Lerum
Malin är duktig på organisatoriskt styrelsearbete, vilket hon också tycker är det kanske roligaste inom ett förbund. I ryggen har hon en rad interna och externa uppdrag vilket ger henne bra erfarenhet och många perspektiv. Hon vill arbeta med att stärka det demokratiska Grön Ungdom, bland annat genom att arbeta för bred förankring hos medlemmarna i olika beslut.

Joakim Sjögren, 19, Gotland
Under sin tid som språkrör för Grön Ungdom Gotland har Joakim synts i flitigt lokalmedia, och vill jobba med utbildning inom förbundsstyrelsen. Han har bra koll på förbundet, är mycket engagerad, bra på att knyta kontakter och genomför det han tar på sig med noggrannhet.

Rebecka Carlsson, 23, Stockholm
Rebecka är lösningsorienterad och har stor erfarenhet från andra organisationer. Hon är positiv, öppen och inspirerande och vill i förbundsstyrelsen jobba med långsiktiga frågor såsom hur man bäst når ut och hur man hanterar en signifikant medlemstillströmning.

Övriga kandidater:
Sverre Dahlstedt Eriksson, 24, Malmö
Torun Richert, 21, Örebro
Niclas Persson, 20, Örebro
Elias Ytterbrink, 21, Göteborg
Emma ”Kitty” Wahlgren, 20, Helsingborg


KONGRESSOMBUD

AnnaSofia Alexandersson, 20, Göteborg
AnnaSofia är lätt att prata med, bra på att knyta kontakter och duktig på att förhandla. På kongressen kommer hon göra ett gott intryck och bidra till stabilitet i arbetet genom sin årsmötesvana.

Torun Richert, 21, Örebro
Torun är van vid skillnaden mellan Grön Ungdom och Miljöpartiet och kommer på kongressen kunna bidra med mycket nyttig kunskap kring detta. Hon är också retorisk, lätt att förstå och sympatisk att diskutera och debattera med.

Lorentz Tovatt, 21, Stockholm
Lorentz är driven och har en fantastisk förmåga att övertala och sälja in argument. Han kommer arbeta hårt och genomtänkt och därmed bli ett mycket bra kongressombud för Grön Ungdom.

Sverre Dahlstedt Eriksson, 24, Malmö
Sverre är nytänkande och mycket stark i diskussioner. Han har lätt för att få folk att tänka i nya banor och från andra perspektiv, vilket ibland kan vara det enda som behövs för att få igenom hela Grön Ungdoms argumentation. Han är också duktig på att stärka andra och kommer bidra till att Grön Ungdom arbetar starkt och enigt.

Jakob Lundgren, 20, Örnsköldsvik
Jakob är en god debattör med bra koll på fakta och källor. Han kan arbeta fokuserat och leverera argument och formuleringar till både sig själv, andra och gruppen som helhet.

Caroline Wiklund, 21, Finspång
Caroline är glad, trevlig och kan arbeta strategiskt. Hon är inte konflikträdd och kan stå upp för sig själv såväl som för Grön Ungdom. Efter sitt långa engagemang är hon mycket van vid både externa och interna debatter och diskussioner.

Övriga kandidater:
Herman Andersson, 18, Skaraborg
Niclas Persson, 20, Örebro
Andreas Novotny, 18, Stockholm


REPRESENTANTER I MILJÖPARTIET DE GRÖNAS VALBEREDNING (RVB)

Ellika Nordström, 23, Umeå
Joakim Larsson, 22, Göteborg
Vi vill ge våra nuvarande representanter i Miljöpartiet de Grönas riksvalberedning, Ellika och Joakim, fortsatt förtroende. De har representerat Grön Ungdom i RVB på ett föredömligt sätt sedan 2007. Joakim är dessutom sammankallande för RVB, och för att kunna fortsätta det uppdraget behöver han en ordinarie plats där.
Joakim Larsson och Ellika Nordström deltog inte i beredningen.

Övriga kandidater:
Det finns inga övriga kandidater


AVTRYCKS CHEFREDAKTÖR

Sofia Hedman, Stockholm
Sofia har en stark strävan att förbättra och modernisera avtryck samtidigt som hon har en imponerande meritlista för uppdraget. Hon är en god skribent, väl förankrad i förbundet och den gröna rörelsen och har erfarenhet från att ha praktiserat på Miljöpartiet De Grönas tidning Grönt.

Övriga kandidater:
Sara Parkman


AVTRYCKS ÖVRIGA REDAKTION

Layoutare

Emma Nordung, 23, Göteborg
Emma pluggar design och van vid program som användas för den grafiska formgivningen av Avtryck. Hon är nybliven medlem med stort engagemang för miljö och rättvis handel.

Språkredaktör

Valdemar Möller, 24, Göteborg
Valdemar gillar att skriva och har skrivit i lokala tidningar såsom Karlstads studenttidning och Arvikafestivalens egen tidning. Han studerar andra terminen på journalistprogrammet vid Göteborgs universitet.

Bildredaktörer

Louise Tuvesson, 18, Kristianstad
Louise studerar media på gymnasiet med inriktning mot fotografi. Hon har fotat på exempelvis bröllop och studenter och vill arbeta för en hög bildkvalitet i Avtryck.

Sandra Romanos, 23, Stockholm
Sandra har erfarenheter av såväl foto som illustrationer och har även skrivit texter till media. Hon har bland annat skrivit och illustrerat i Stockholms universitets kårtidning.

Webbredaktör
Vårt förslag till webbredaktör kommer att offentliggöras senare.


AUKTORISERAD REVISOR

Håkan Olsson
Håkan har varit Grön Ungdoms auktoriserade revisor i flera år och utfört sitt arbete mycket väl.


VERKSAMHETSREVISOR

Carl Högfeldt, 22, Stockholm
Carl har varit aktiv medlem sedan 2006 och har ett stort intresse för Grön Ungdoms organisation och för demokrati. Han är även revisor åt Grön Ungdom Stockholm Norsväst.


PRESIDIUM

Ordförande
Emmali Jansson,
Caisa Lycken
Tomas Melin
Johan Hellström
Max Andersson.

Sekreterare
Ellika Nordström
Joakim Larsson.
Joakim Larsson och Ellika Nordström deltog inte i beredningen.

Justerare
Johanna Norberg
Sara Thiringer
Sara Thiringer deltog inte i beredningen.

1 kommentar:

  1. Om man är intresserad så kan man läsa min blogg på http://jakoblundgren.wordpress.com/
    Där visar jag rätt mycket på det bakgrundsarbetet jag lägger ner.
    / Jakob Lundgren

    SvaraRadera