onsdag 20 januari 2010

Riksårsmöte 2010

Plats: Stockholm
Startdatum: Fredagen den 19 februari
Slutdatum: Söndagen den 21 februari
Sista anmälningsdag: Fredagen den 5 februari

Grön Ungdoms största evenemang och förbundets högsta beslutande organ, årsmötet, kommer i år att hållas i Stockholm. Helgen den 19-21 februari kommer runt 150 gröna ungdomar träffas för politiskt och socialt utbyte.

Under mötet kommer det att ske val till förtroendeuppdrag inom förbundet och vi kommer även att behandla politiska och organisatoriska motioner och propositioner.Vill du eller din avdelning lägga en motion till mötet? Du hittar information om hur du går till väga längre ner på sidan.

Kommande riksdagsval och Grön Ungdoms valrörelse kommer att hamna i fokus under mötet. Ta chansen och var med på plats för att diskutera och besluta om vår planering och strategi inför ett grönt riksdagsval!

Det är viktigt att du läser igenom all information innan du anmäler dig.
Nedan hittar du information om viktiga datum, anmälningsregler och information för dig som vill skriva motioner till årsmötet.

I deltagaravgiften till mötet ingår resa till och från Stockholm som kansliet kan hjälpa dig att boka. I anmälningsformuläret anger du vilka ungefärliga restider som passar dig.

Resekostnaderna är väldigt höga vid RÅM och för att kunna pressa dessa och ha resurser att lägga på själva mötet och andra delar av vår verksamhet är det väldigt viktigt att du snabbt svara på frågor från kansliet om din resebokning eftersom priset på biljetterna snabbt stiger.

Ordnar du din resa själv? Meddela oss gärna detta genom att använda "övrigt" fältet längst ned i anmälningsformulret.

Har du frågor är du alltid välkommen att vända dig till förbundskansliet på gu@mp.se

KOSTNAD
Sedan 9/1 är deltagaravgiften 1000:-. gäller.

I avgiften ingår resa, mat och logi.

ANMÄLAN
Anmälningar tas emot fram till 16.00 den 5/2.

Anmälan kan endast göras digitalt via följande länk:

http://register.mp.se/evenemang.aspx?id=75

Efter din anmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post. Här informeras du om restider, resorna bokas utifrån de preferenser du har angivit i anmälningsformuläret. Vill du uppge ytterligare information utöver tider, exempelvis annan avrese/ankomstort än din adress uppger, använd textfältet längst ner i anmälningsformuläret.

Saknar du medlemskap för aktuellt medlemsår meddelas du detta via e-post. Du är sedan själv ansvarig för att lösa medlemskap, se regler nedan. Kansliet kommer inte gå ut med ytterligare information utöver e-post utskicket.

RESOR
Hjälp oss att hålla nere resekostnaderna!

I och med SJ:s nya system med personliga biljetter kan Grön Ungdom inte längre boka upp resor i förväg inför kurser och evenemang utan bokning kan ske först när vi fått klartecken för tider från dig som deltagare. Detta innebär att det är väldigt vikigt att du svara så snart som möjligt på frågor från kansliet om möjlig restid. Du hittar avgångar på www.sj.se

INFORMATION OM MOTIONER
Motioner till riksårsmötet skall vara kansliet tillhanda senast den 15 januari. Motionerna mejlas till gu@mp.se. Mejlet märks ”Motion RÅM”. Namnge gärna motionen för att förenkla för mötesdeltagare att orientera sig i möteshandlingarna.

I motionen ska det finnas minst en att-sats samt tydligt framgå vem som är motionär.

Om flera medlemmar vill stå bakom en motion eller ge stöd till en motion behöver kansliet få mejl från varje enskild person där detta framgår.

När en avdelning lägger motioner behöver vi få in ett protokoll som styrker att avdelningen fattat beslut gällande motionen (alternativt få protokollet faxat eller skannat via mejl till kansliet). Utan protokoll kommer den som skickat in motionen stå som ensam motionär.

Vill du söka stöd från Grön Ungdom för en motion som du kommer att lägga till Miljöpartiets kongress är det mycket bra om detta uppges.

För dig som skall skicka din motion äen till Mp. Tänk också på att motionsstopp till Mp:s kongress är samma datum som för RÅM, 15/1.

VIKTIGT!
Anmälningsregler

- Anmälningsavgiften är 600:- om man anmäler sig innan den 8 januari och 1000:- om man anmäler sig efter detta datum.

- Kansliet tar endast emot anmälningar via webbformuläret som nås via länken nedan.

- För deltagande krävs att man senast sista anmälningsdag har ett giltigt medlemskap registrerat.

-De som anmäler sig utan att vara medlemmar kommer meddelas detta och är sedan själva ansvariga för att lösa medlemskap.

- Personer som kommer till mötet utan att vara medlemmar kommer debiteras full avgift (1000:-) och har inte rätt till reseersättning (dvs får själv betala sin resa)

- Personer som inte är medlem när det kommer till mötet äger ej rösträtt

- Avanmälan sker till gu@mp.se

- För avanmälningar efter sista anmälningsdag (5 februari) utgår en avgift på 100 kr

- För deltagare som uteblir utan avanmälning utgår en avgift på 350 kr

- Oanmälda deltagare debiteras full deltagaravgift.

- Oanmälda deltagare har inte rätt till reseersättning.

- Personer med utestående fakturor eller obetalda avanmälningsavgifter för två eller fler evenemang måste betala av dessa innan de tillåts delta på ytterligare evenemang.

- Deltagare är alltid, även då det uppgivit att någon annan skall faktureras, ansvarig för att deltagaravgiften betalas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar