lördag 20 februari 2010

Barn och unga ska känna till sina rättigheter!

Att bara 1/5 av barn och unga i svenska skolan känner till barnkonventionen, enligt Barnombudsmannens egen rapport från januari förra året, är rent sagt skrämmande. Att människor, särskilt unga människor, känner till sina rättigheter och att de har rätt till inflytande.

Grön Ungdom kommer försöka driva mot miljöpartiets kongress att barnkonventionen blir kunskap som barn och unga får genom obligatorisk undervisning, samt att det ska skrivas in i läroplanen.

Vuxna som jobbar med barn och unga bör även få särskild utbildning i barnkonventionen, detta för underlätta arbetet att ge barn rätt till inflytande och vetskap om de egna rättigheterna.


Äntligen kommer det konkreta förslag till hur barns kunskap om de egna rättigheterna kan tillgodoses. Först när människor har kunskap om sina rättigheter kan hävda sin rätt, kan rätten till inflytande garanteras. Det är skönt att vara grön!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar