lördag 20 februari 2010

Flera språkrörskandidater är tecken på en välmående rörelse!

Grön Ungdom har hela 4 kandidater till de två Språkrörsposterna. I vissa organisationer skulle man kanske hävda att det är resultatet av interna strider och att man inte riktigt drar jämt. Men min analys för Grön Ungdom är att vår organisation mår otroligt bra.

Klimatet i organisationen är sådant att det är helt okej att kandidera. Det är faktiskt något som är oerhört accepterat hos samtliga medlemmar och det uppmuntras, för att ha flera kompetenta människor att välja mellan är en viktig princip i en levande demokrati.

Det blir ett spännande val. Utgången är svår att spå i. Men det märks att det är uppskattat hos medlemmarna att man får väga flera kandidaters styrkor mot varandra. Vilka styrkor som behövs för det kommande året det vet bara medlemmarna.

Spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar